Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası

Yurt içinde, yatarak tedavileriniz sonucu oluşan sağlık giderleriniz güvence altına alınır. Ayrıca belirli durumlar için ek maddi destek ve diş bakım paketinden de faydalanabilirsiniz. Nazar Boncuğu anlaşmalı kurumlarında geçerli 75.000 TL limit ve %90 ödeme yüzdesi ile ameliyat ve yoğun bakım giderleriniz VTS Sigorta tarafından karşılanır. Ayrıca Genel Sağlık Sigortanızı kullanarak Resmi Sağlık Kurumları’nda ameliyatlı ve yoğun bakım yatışlarınız olması durumunda size nakit ödeme imkanı da sunulmaktadır.

Size Özel Avantajlar


Yurtiçi Yatarak Tedavi Teminatı:
Yurtiçinde gerçekleşen yatarak tedavileriniz sonucu oluşan sağlık giderleriniz, hastane hizmetleri veya ek maddi destek şeklinde yıllık 75.000 TL limit ve %90 ödeme yüzdesi ile karşılanır. Poliçenin toplam limiti yıllık net 67.500 TL ile sınırlıdır.

Bu teminattan karşılanan giderler: 

  • Ameliyatlı Yatış: Doktor ve hemşire ücreti, ilaç, tıbbi malzeme 
  • Ameliyatsız Yatış: Normal oda, yoğun bakım 
  • Yatak, yemek, refakatçi

Küçük Müdahale Teminatı: 
Bu teminat, ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, hastanede veya doktor muayenehanesinde tedaviye yönelik olarak yapılan ve Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi'nde 150 birime kadar olan girişimlere ilişkin her türlü gider (kırıklara alçı uygulaması, derideki yaraların dikişi, gözden yabancı cisim çıkarılması, mide yıkanması vb.) poliçede belirtilen teminat limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde güvence altına alır. 

Ayrıca yatış süresi 24 saati aşmayan ameliyatsız tedavilere (gözlem/müşahede) ait sağlık giderleri, bu teminat kapsamında değerlendirilir. 

Ek Maddi Destek:
Genel Sağlık Sigortası kapsamında Resmi Sağlık Kurumları’nda gerçekleşen ameliyatlı yatışlar ile yoğun bakım yatışlarından sonra yapılacak nakit ödemeleri kapsar. Poliçede belirtilen kategoriler bazında, yıllık toplam 45.000 TL’ye kadar tazminat ödemesi yapılır.

* Bu teminat ile hedeflenen, Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinde gerçekleşecek olan ameliyat veya yoğun bakımlı yatış sonrası yapacağınız harcamadan bağımsız olarak, yukarıdaki tabloda kategorilerde belirtildiği gibi sabit tutarların nakit olarak sizlere ödenerek destek sağlanmasıdır.